LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy

 

✅ Kvalitní esenciální oleje značky LAGUNA MOON.

✅ Slouží k výrobě svíček, mýdel, šamponů a další domácí kosmetiky.

✅ Velikost balení: 10 ml

Cena 78,51 Kč bez DPH
95 Kč
Kategorie ESENCIÁLNÍ A JINÉ OLEJE
Zvolte variantu
LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy Kód produktu 7-02-0001 Vůně: pomeranč Skladem (4 ks) 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
   
LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy Kód produktu 7-02-0003 Vůně: mandarinka Skladem (1 ks) 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
   
LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy Kód produktu 7-02-0005 Vůně: kokos Skladem (3 ks) 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
   
LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy Kód produktu 7-02-0002 Vůně: jasmín Momentálně nedostupné 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy Kód produktu 7-02-0030 Vůně: růže Momentálně nedostupné 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
LAGUNA MOON esenciální oleje / různé druhy Kód produktu 7-02-0029 Vůně: levandule & vanilka Momentálně nedostupné 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
magnolie Kód produktu 7-02-0044 Vůně: magnolie Momentálně nedostupné 95 Kč
78,51 Kč bez DPH
 

LAGUNA MOON vonný olej

Laguna Moon vonný olejPřírodní vonný olej určený pro aromaterapii či domácí výrobu - pevná i tekutá mýdla, mycí kosmetiku, koupelové soli, krémy, svíčky a pod.

Dávkování doporučené výrobcem (nepoužívat v koncentrované formě):
kosmetika: 0,1 - 0,2 %
svíčky: max 4 %
Země původu: Čína
Balení: 10 ml ve skleněné lahvičce s kapátkem

Skladovat mimo dosah dětí!

 

esence pro olejové parfémyesence pro masážní olejeesence do mýdlaesence do kosmetikyesence do aromalampyesence do svíček

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: