Esenciální vonný olej 10ml / BOROVICE

 
 

✅ Esenciální vonný olej - přírodní silice.

✅ Slouží k výrobě svíček, mýdel, šamponů a další domácí kosmetiky.

✅ Velikost balení: 10 ml

Dostupnost Skladem (11 ks)
Cena 70,25 Kč bez DPH
85 Kč    
Kód produktu 7-02-0045
Kategorie ESENCIÁLNÍ A JINÉ OLEJE
 

přírodní silice - BOROVICE

Esenciální vonný olej s pronikavou vůní borovice. 

Určeno pro domácí výrobu - pevná i tekutá mýdla, mycí kosmetiku, koupelové soli, krémy, svíčky, do aromalamp a pod.

esence do mýdlaesence do aromalampyesence do svíčekesence pro masážní oleje

Účinky v kosmetice:

  • Aktivně pomáhá při nachlazení a onemocnění dýchacích cest.
  • Usnadňuje dýchání a napomáhá vykašlávání, uvolňuje ucpaný nos a urychluje rozpouštění hlenu.
  • Svěží mentolová vůně osvěžuje tělo i mysl, mírní horečku i bolesti hlavy.

Balení: 10 ml ve skleněné lahvičce s kapátkem

Skladovat mimo dosah dětí!

 

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

 

Varování
 
Alergeny:  Linalool, Limonene, Limonene, Geraniol, Coumarin
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P501 – Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: