Esenciální vonný olej 10ml / KOKOS & VANILKA

 
 

✅ Parfémová kompozice s vůní vanilkového mléka.

✅ Slouží k výrobě svíček, mýdel, šamponů a další domácí kosmetiky.

✅ Velikost balení: 10 ml

Dostupnost Skladem (2 ks)
Cena 61,98 Kč bez DPH
75 Kč    
Kód produktu 7-02-0042
Kategorie ESENCIÁLNÍ A JINÉ OLEJE
 

ESENCIÁLNÍ OLEJ KOKOS & VANILKA

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.
Sladká vůně kokosu a vanilky.

esence do mýdlaesence do aromalampyesence do svíček

Určeno pro domácí výrobu - pevná i tekutá mýdla, mycí kosmetiku, koupelové soli, krémy, svíčky a pod.

 

Dávkování doporučené výrobcem (nepoužívat v koncentrované formě):
kosmetika: 0,1 - 0,2 %
svíčky: max 4 %
Země původu: EU

 

Balení: 10 ml ve skleněné lahvičce s kapátkem

Skladovat mimo dosah dětí!

 

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: