TAICHI SPA esenciální oleje / různé druhy

Kód: 7-02-0025
90 Kč 74,38 Kč bez DPH

Zvolte variantu

✅ Kvalitní esenciální oleje značky TaiChi Spa.

✅ Slouží k aromaterapii, výrobě svíček, mýdel, šamponů a další domácí kosmetiky.

✅ Velikost balení: 10 ml

Detailní informace

Vůně: citron
Skladem (1 ks) | 7-02-0025
90 Kč
74,38 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

taichi spa esenciální oleje

taichi_spa_esenciální olejePřírodní vonný olej určený pro aromaterapii či domácí výrobu - pevná i tekutá mýdla, mycí kosmetiku, koupelové soli, krémy, svíčky a pod.

Při výrobě kosmetiky je třeba použít neutrální (bázový) olej, který koncentrované esenciální oleje zředí a zajistí péči o pokožku (např. jojobový olej, caprylis, kokosový olej a pod.).

Dávkování doporučené výrobcem (nepoužívat v koncentrované formě):
kosmetika: 0,1 - 0,2 %
svíčky: max 4 %

esence do mýdlaesence do aromalampyesence do svíčekesence pro masážní oleje 

Země původu: Čína

Balení: 10 ml ve skleněné lahvičce s kapátkem

Skladovat mimo dosah dětí!

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: