Historie výroby svíček

SVÍČKA... provází lidské životy stovky ba tisíce let. Její význam neudusilo ani zavedení osvětlení pomocí elektrické energie. Její význam v posledních letech naopak opět stoupá a tak nahlédneme malinko do HISTORIE.

Svíčka je jedním z nejstarších zdrojů světla a tepla, který je využíván již od pravěku. Například nejstarší kamenná miska na zapálení ztuhlého tuku, která byla nalezena ve Francii v jeskyni La Mouthe, pochází z doby před 17 000 lety.
Svíčky znaly i starověké kultury Předního východu, Mezopotámie a Číny. První svíčky byly tvořeny z živočišných tuků. V Římě byly lojové svíčky již běžným zbožím již ve 3. století před Kristem. V průběhu historie se k výrobě svíčky používala celá škála nejrůznějších materiálů, z nichž některé byly dostupné širokým vrstvám a jiné byly naopak určitou známkou luxusu. Po celá tisíciletí byl nejdostupnějším a zároveň nejlevnějším materiálem na výrobu svíček lůj, nejčastěji skopový či hovězí. Velkou nevýhodou tohoto levného svítidla byl vedle nekvalitního světla i fakt, že lůj velmi rychle hořel a zároveň tyto svíčky často odporně páchly.

Svíčka v kokosuVčelí vosk se již ve starověku ukázal jako materiál mimořádně vhodný pro výrobu svíček - tzv. voskovic, ale po celou historii osvětlování až do současnosti šlo o materiál limitovaně dostupný, a tedy velmi drahý. To omezovalo okruh používání osvětlení voskovicemi jen na nejbohatší vrstvy společnosti, pro významné události či církevní obřady. Včelí vosk byl až do 19. století považován za nejlepší materiál k výrobě svíček a byly z něj již ve středověku zhotovovány např. i svíčky k měření času.

Od 18. století se mimořádně kvalitní a zároveň mimořádně drahý vosk vyráběl z vorvaniny (jemný tuk z lebeční kosti kytovců získávaný jejich lovem). Do této perleťové krystalické hmoty bylo třeba přidávat lůj, včelí vosk a později parafín, aby ji bylo možné zpracovávat. Takové svíčky se vedle své vysoké ceny vyznačovaly jasným plamenem a jejich hoření postrádalo jakýkoli zápach.

Teprve objevem parafínu v průběhu první poloviny 19. století byl nalezen materiál, který byl dostupnější a lacinější než včelí vosk. Bohužel se tak stalo v době, kdy svíčkám začaly konkurovat petrolejové lampy. Svítivost svíček byla zvyšována nejrůznějšími způsoby; jejich instalováním před vyleštěným kovem nebo zrcadlem.

Zdroj a další detaily o historii svíček - Časopis Světlo 2006

V dnešní době však víme, že parafín se vyrábí z ropy a je nejen neekologický, ale vdechování výparů také škodí našemu tělu. A tak v dnešní době preferujeme při výrobě svíček rostlinné vosky, jako sojový, kokosový, palmový a podobně. 🥰