Esenciální vonný olej / MAGNOLIE

Kód: 7-02-0009
od 79 Kč od 65,29 Kč bez DPH

Zvolte variantu

✅ Esenciální vonný olej květinovou vůní Magnolie.

✅ Slouží k výrobě svíček, mýdel, šamponů a další domácí kosmetiky, do aromalamp a pod.

✅ Velikost balení: 10 ml  - 50 ml - 120 ml / ve skleněné lahvičce.

Detailní informace

Objem: 10 ml
Skladem (6 ks) | 7-02-0009
79 Kč
65,29 Kč bez DPH
Objem: 50 ml
Skladem (3 ks) | C02-01-0009
265 Kč
219,01 Kč bez DPH
Objem: 120 ml
Skladem (2 ks) | C02-01-0014
395 Kč
326,45 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Esenciální vonný olej / Magnolie

Koncentrovaná směs esenciálních olejů s květinovou vůní Magnolie (neboli Šácholan).

Určeno pro domácí výrobu - pevná i tekutá mýdla, mycí kosmetiku, koupelové soli, krémy, svíčky a pod.
Vhodné pro aromalampy a odpařovače.

esence do mýdlaesence do aromalampyesence do svíčekesence pro masážní oleje  esence pro olejové parfémy

  • Má zklidňující účinky na psychiku, ulevuje při stresu a přetížení.
  • Zároveň přináší novou inspiraci, pozvedá ducha a dodává sebedůvěru ke zvládnutí složitých situací. 
Dávkování doporučené výrobcem (nepoužívat v koncentrované formě):
  • kosmetika: 0,1 - 0,2 %
  • svíčky (dle údajů doporučených výrobcem vosku)
Země původu: ČR

Balení: 10 ml  - 50 ml - 120 ml / ve skleněné lahvičce.

Skladovat mimo dosah dětí!

 

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: